Uslovi korištenja

Korištenjem bilo kojeg dijela domene shop.fkzeljeznicar.ba prihvatate sve uslove korištenja navedene u Opštim uslovima korištenja, kao i sva specifična pravila koja jesu ili mogu biti donesena za pojedine sastavne dijelove domene shop.fkzeljeznicar.ba. Pretpostavlja se da ste korištenjem bilo kojeg dijela domene shop.fkzeljeznicar.ba, u svakom trenutku upoznati sa aktuelnim sadržajem Opštih uslova korištenja kao i svim specifičnim pravilima koja su donesena za pojedine sastavne dijelove domene shop.fkzeljeznicar.ba, te da ste ih u potpunosti razumjeli i prihvatili.

Pročitajte:

Prava i obaveze korisnika

FK Željezničar posjetiocima u dobroj namjeri osigurava korištenje sadržaja na domeni shop.fkzeljeznicar.ba. Svi korisnici i posjetioci imaju pravo besplatno služiti se sadržajem, pod uslovom da ne krše odredbe Opštih uslova korištenja, te svih drugih javno dostupnih dokumenata kojima se reguliše korištenje domene shop.fkzeljeznicar.ba.

Rizici

Korištenjem sadržaja internet stranice shop.fkzeljeznicar.ba korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz njihovog korištenja te prihvata koristiti njihov sadržaj isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Odricanje od odgovornosti

FK Željezničar se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način bila povezana s korištenjem domene shop.fkzeljeznicar.ba, za bilo koje radnje korisnika povezanih sa upotrebom ili zloupotrebom korištenja domene shop.fkzeljeznicar.ba, kao i za svaku štetu koja može nastati korisniku, ili bilo kojoj trećoj strani, a u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom korištenja domene shop.fkzeljeznicar.ba.

Autorska prava

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na domeni shop.fkzeljeznicar.ba se mogu koristiti samo za individualne potrebe korisnika, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. FK Željezničar polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela domene shop.fkzeljeznicar.ba smatra se kršenjem autorskih prava, i može rezultirati sudskim i drugim postupcima protiv prekršitelja. Sadržaji objavljeni na domeni shop.fkzeljeznicar.ba se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst.

Izmjene i stupanje na snagu

FK Željezničar zadržava pravo izmjene Opštih uslova korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve posljedice koje mogu proizaći kao posljedica takvih promjena. Promjene stupaju na snagu trenutkom njihovog objavljivanja na domeni shop.fkzeljeznicar.ba.

Zadnja izmjena: 24.05.2018.