Adresa: Zvornička 27, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: + 387 (0)33 838-043
E-mail: shop@fkzeljeznicar.ba

Radno vrijeme: Ponedjeljak – petak: 09,30 sati – 17,30 sati, Subota: 09,30 – 14,30 sati, osim na dane praznika i utakmica.